Úvod

29. dubna 2008 v 19:30 |  Úvod
Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je i školský klub detí. Pracuje v štyroch oddeleniach. Činnosť v klube je zaujímavá, pestrá a obohacujúca detský svet. Našou snahou je viesť deti ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, slušnosti, vzájomnej pomoci, empatii, úcte, ale i k radosti z voľne stráveného času.
CHCEME SA NAUČIŤ:
poznať a pochopiť seba samého
dobre komunikovať s inými
správne riešiť konflikty
tolerovať aj tých spolužiakov, ktorí sú celkom iní
byť empatickí, a vedieť vycítiť, čo kto prežíva, čo sa odohráva v jeho duši, či je práve teraz smutný, nazlostený alebo nešťastný
brať iných žiakov takých, akí sú, s ich rozdielmi, odlišnosťami, chybami a nedostatkami
meniť svoje správanie, keď sa ukáže, že nie je dobré, že nevedomky ubližujem iným
stávať sa postupne ľudskejšími, pomáhať iným, slabším
stáť na strane tých, ktorí to potrebujú
naučiť sa nevysmievať sa tým, ktorí sú od nás slabší, zraniteľnejší
naučiť sa pracovať v tíme, byť schopný sa s ostatnými dohodnúť, prijať dohodu, či kompromis
pochopiť svoje správanie a správanie iných
Podmienkou členstva v ŠKD je okrem zaplatenia príspevku rodiča na činnosť detí aj dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama