Dopravná výchova - Cyklista v cestnej premávke

6. května 2008 v 18:41 |  Z každého rožka troška

DOPRAVNÁ - Cyklista v cestnej premávke

Bicykle sú obľúbenou formou prepravy kvôli mnohým výhodám: sú priateľské k životnému prostrediu, sú skvelým spôsobom cvičenia a ľahko sa pohybujú cez dopravné zápchy. Pre mnohé deti je bicykel prvým spôsobom prepravy a od vynájdenia horských bicyklov sa otvorili nové horizonty, ale tiež nové nebezpečenstvá. V dôsledku toho sa každý, a zvlášť deti, musí naučiť práva a povinnosti cyklistov prostredníctvom teoretickej a praktickej výchovy.
Okrem dobrých znalostí pravidiel cestnej premávky je dôležité naučiť deti bicyklovať bezpečne, čo sa musí uskutočniť prostredníctvom praktického tréningu, aby sa deti mohli naučiť ako robiť údržbu bicykla, ako sa otočiť, zabrzdiť, atď. ... a nakoniec získali "cyklistický preukaz."
Používanie ochranných prostriedkov je tiež dôležitým aspektom. V mnohých programoch sú vyvinuté aktivity učiace deti najlepším spôsobom, ako sa chrániť pri bicyklovaní. Tieto aktivity sa zameriavajú na používanie bezpečnostného vybavenia pre bicykle, ako sú chrániče kolien a lakťov, svetlá a brzdy. V neposlednom rade by malo byť podporované nosenie ochranných prílb, pretože zranenia hlavy sú hlavnou príčinou smrti a ťažkých zranení cyklistov. Ak aj niektoré z týchto vybavení nie sú ešte povinné vo všetkých krajinách, je veľmi dôležité nabádať každého vrátane detí, aby ich používal.
Ročne na slovenských cestách vyhasne vyše 600 ľudských životov, z toho je približne 60 detí. Každým rokom takto vymrie jedna malá obec a dve školské triedy detí. Teda až 40 % dopravných nehôd, ktoré zapríčinia chodci, ide na konto detí.
Malý cyklista až do dovŕšenia desiateho roku nesmie jazdiť sám na ceste, na komunikačných a účelových miestach ani na cestách vyhradených pre cyklistov. Môže jazdiť len po poľných a lesných cestách, v obytnej zóne a po chodníku.

Pre začínajúceho cyklistu by malo byť povinné ovládať základné pravidlá - odbočovanie s ukázaním paže, jazda so správnym osvetlením, poznať dopravné značky - STOP a Daj prednosť v jazde a iné. Tak isto je veľmi dôležité zvládnuť správnu rovnováhu na bicykli, mal by poznať základnú povinnú výbavu bicykla.

Bezpečná jazda na bicykli

 • jazdi pri pravom okraji cesty a pozorne sleduj premávku okolo seba, aby si mohol včas spomaliť alebo zastaviť ak ti hrozí nebezpečenstvo,
 • pri zmene smeru jazdy daj včas znamenie rukou, pred odbočením doľava sa nezabudni obzrieť,
 • nikdy nejazdite dvaja vedľa seba ani dvaja na jednom bicykli,
 • buď ohľaduplný k ostatným účastníkom cestnej premávky, nezdržuj premávku zbytočne pomalou jazdou a neprekážaj ostatným vodičom,
 • tam, kde je hustá premávka, jazdi radšej po chodníku,
 • na priechode pre chodcov a pri odbočovaní v pravo alebo v ľavo, daj prednosť prechádzajúcim chodcom,
 • rešpektuj pokyny polície, svetelné signály a dopravné značky,
 • pri jazde si chráň hlavu pred zranením cyklistickou prilbou,
 • bicykel musí byť riadne vybavený a musí mať v poriadku všetky súčiastky, ktoré ti umožnia bezpečnú jazdu.

Bicykel musí byť na premávku na cestách vybavený:

 • dvoma účinnými brzdami,
 • svetlometom schváleného typu svietiacim dopredu bielym svetlom, musí byť nastavený tak, aby svetlo svietilo do vzdialenosti najviac 20 m, musí svietiť súčasne so zadným obrysovým svetlom červenej farby,
 • najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na každej strane kolesa na špiciach predného alebo zadného kolesa, alebo oboch kolies,
 • odrazovými sklami oranžovej farby na oboch stranách pedálov,
 • jasne znejúcim zvončekom, bicykle pre deti predškolského veku môžu byť vybavené aj iným zvukovým signálnym zariadením ako zvončekom,
 • zátkami alebo rukoväťami na zaslepenie voľných koncov rúrky kormidla,

Bicykel môže byť vybavený:

 • blatníkmi,
 • krytom reťaze,
 • na dopravu dieťaťa musí byť bicykel vybavený samostatným sedadlom pevne pripevneným na ráme bicykla pred cyklistom a pevnými stúpadlami na nohy dieťaťa.
Zákon č. 315/1996
§ 56 Jazda na bicykli
(1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je schodná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky. Pri zníženej viditeľnosti cyklisti nesmú jazdiť bez osvetlenia bicykla.
(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na šliapadlách. Na jednomiestnom bicykli nie je dovolené jazdiť dvom osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov.
(3) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou poľných ciest, lesných ciest a obytných zón jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozrela.
(4) Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 800 mm, má vzadu dve červené odrazky netrojuholníkového tvaru umiestnené čo najbližšie k bočným obrysom vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zadné obrysové červené svetlo bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo vzadu červeným svetlom.
(5) Iný účastník cestnej premávky než cyklista nesmie používať cestičku pre cyklistov. To neplatí pre osoby, ktoré tlačia bicykel, alebo ak je to potrebné na odbočovanie.
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama