Dopravná výchova - Chodec v cestnej premávke

10. června 2008 v 9:26 |  Z každého rožka troška

Chodec v cestnej premávke

Chodcom je každý účastník cestnej premávky, ktorý sa pohybuje pešo. Je ním aj osoba, ktorá niečo ťahá alebo tlačí, no šírka nepresahuje 60 cm, osoba, ktorá sa pohybuje napr. na kolieskových korčuliach, ktorá tlačí bicykel, alebo vedie psa.
Chodci, ako i všetci účastníci cestnej premávky, musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Chodci chodia po chodníkoch. Ak nie je chodník súčasťou cesty, platí pravidlo CHODCI, CHOĎTE VĽAVO! Po chodníku sa chodí vpravo, malé deti chodia po vzdialenejšom okraji od cesty, je to bezpečnejšie.
Pri prechádzaní cez cestu treba využívať nadchody, podchod y a priechody pre chodcov. Ak nie sú v blízkosti, prechádza sa po rovných úsekoch, kde je možnosť vidieť na väčšiu vzdialenosť prichádzajúce autá.
Pred prechádzaním cez cestu stojí chodec aspoň jeden a pol kroka od okraja cesty.
Správne prechádzanie cez cestu
Pred prechádzaním cez cestu treba vždy zastaviť a sústrediť sa na dopravnú situáciu okolo.
Na cestu možno vstúpiť po pozornom rozhliadnutí. Najmenej dvkrát pozri doľava a doprava!
Cez cestu sa prechádza pynulo krokom, nie behom.
Počas prechádzania cez cestu sa treba ešte raz pozriť vľavo a vpravo, či neprichádza nejaký dopravný prostriedok
Cez cestu sa prechádza vždy priamo a kolmo.
Dobré rady pre lepšiu bezpečnosť
Ø Používajte reflexné a fluoreskujúce doplnky, aby ste boli dobre viditeľní.
Ø Reflexné predmety (nášivky, nálepky a pod.) umiestnite na svoj odev - najlepšie na konce rukávov, v blízkosti kolien a v úrovni pása.
Ø Deťom zaobstarajte oblečenie, školské aktovky, vaky, tašky i obuv, ktoré sú vybavené reflexnými materiálmi alebo im ich doplňte o fluoreskujúce bezpečnostné prvky.
Dopravné značky
Cestička pre chodcov
Priechod pre chodcov
Podchod alebo nadchod
Pozor, priechod pre chodcov
Zákaz vstupu chodcov
 

13 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama