24. september - Deň eura

21. září 2008 v 21:23 |  Z každého rožka troška

24. september 2008 - Deň eura

Dňa 24. septembra 2008 si pripomenieme "Deň eura", ktorý sa uskutoční pri príležitosti 100 dní do zavedenia novej meny na Slovensku.
Slovenská republika je od 1. mája 2004 členským štátom Európskej únie(EÚ) .
Európska únia je medzinárodné spoločenstvo, ktoré tvorí 27 členských štátov. Bola založená v roku 1957.
Zakladajúcimi štátmi sa okrem Francúzska a Nemecka stali ešte Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko.
Od roku 1973 sú členmi Spojené kráľovstvo, Dánsko, Írsko, od roku 1981 Grécko
a od roku 1986 je to Španielsko, Portugalsko.
Na začiatku 21. storočia sa členmi EÚ stali aj Rakúsko, Švédsko, Fínsko(od 1.1.1995),
Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Malta, Cyprus
(od 1.5. 2004) a Bulharsko, Rumunsko(od1.1.2007).
Zástava Európskej únie je modrej farby a žiari na nej 12 zlatých hviezd v kruhu.
Európskou hymnou je Beethovenova "Óda na radosť".
Jednotná mena Európskej únie je EURO (€.).
Oficiálna skratka je EUR.
1 euro má 100centov.
-Od 1. januára 2009 bude na Slovensku platiť euro a nahradí naše koruny.
- Slovenské koruny prestávajú platiť 16.1. 2009.
Stvárnenie znaku eura bolo inšpirované gréckym písmenom epsilon -
ako odkaz na kolísku európskej civilizácie. Vyjadruje prvé písmeno slova Európa.
Zatiaľ ho používa 15 krajín. Hovoríme o krajinách EUROZÓNY:
Belgicko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Slovinsko.
Slovensko sa stane 16. krajinou v poradí.
EUROMINCE
(1-cent, 2-cent, 5-cent, 10-cent, 20-cent, 50-cent, 1-euro, 2-euro)
majú vo všetkých krajinách prednú stranu rovnakú, zadná strana sa líši.
U nás na Slovensku bude na zadnej strane :
-1,2 a 5-centovej mince - vrch KRIVÁŇ.
Je spätý s významnými udalosťami slovenského národa. Ako cieľ národných vychádzok štúrovcov zohral významnú úlohu v boji za národné uvedomenie. V jeho oblasti prebiehali boje za slobodu počas Slovenského národného povstania. Stal sa preto symbolom ochrany svojbytnosti slovenského národa a jeho historického územia.

- 10, 20,a 50-centovej mince - BRATISLAVSKÝ HRAD.
je charakteristickou dominantou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k najznámejším symbolom Bratislavy a je jej najnavštevovanejšou pamätihodnosťou.

- 1 euro, 2 euro - Štátny znak v podobe dvojkríža na trojvrší.
Dvojkríž na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku, jedného zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Dvojkríž je rozvrhnutý do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf štylizovaných skál, ktoré sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu.

EUROBANKOVKY(5, 10, 20, 50, 100, 200,500 -EURO)
majú na prednej strane vyobrazené:
- okná a brány - sú symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce,
- 12 hviezd Európskej únie - vyjadrujúcih dynamiku a harmóniu súčasnej Európy.
Na zadnej strane je hlavným symbolom most, ktorý vyjadruje spoluprácu a komunikáciu medzi národmi EÚ a zvyškom sveta.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama