Semafory nie sú fóry

16. června 2009 v 22:49 |  Akcie 2008/2009
"Semafory nie sú fóry".

Pri dopravnom kvíze s týmto názvom sme sa všetci stretli v jedno horúce júnové popoludnie .
Pod vedením p. vych. Ľ. Čirkovej sme si pripomenuli, že nielen v piesni sa spieva -"semafory nie sú fóry", ale je to tak aj v skutočnom živote. Netreba ich brať na ľahkú váhu, lebo nám pomáhajú správne sa orientovať na našich cestách, ktoré zaplavuje čoraz viac a viac dopravných prostriedkov.
Tento kvíz bol zameraný aj na to, aby sme si viac priblížili a zopakovali i iné spôsoby riadenia premávky na našich cestách. Každý si mohol
na vlastné oči pozrieť čiapku policajta, chytiť do ruky zastavovací terč, alebo smerovku, ktorú má policajt v pravej ruke pri riadení premávky.
Po vyčerpávajúcom pobyte v triede sme sa nakoniec všetci, kolobežkári, chodci aj korčuliari, presunuli na dopravné ihrisko, kde sa už
teoretické vedomosti z riadenia cestnej premávky skúšali aj v praxi.
O policajnú čiapku, zastavovací terč a smerovku bol veľký záujem a deti sa presvedčili na vlastnej koži o tom, akú ťažkú a zodpovednú prácu majú dopravní policajti.
Prežili sme krásne, slnkom zaliate popoludnie na ktoré budeme ešte dlho spomínať.


Viac fotiek nájdete tu.


Najvačšiu dopravnú nehodovosť chodcov spôsobujú deti a mládež vo veku 6 až 14 rokov.
Príčiny nehôd chodcov a cyklistov spočívajú v nedisciplinovanosti a nedodržiavaní pravidiel cestnej premávky.Preto musíme viesť deti k disciplinovanosti počas pohybu na cestách a v ich blízkosti, a takisto ich musíme naučiť pravidlá cestnej premávky tak, aby ste si ich aj osvojili.

Deti si často myslia, že vozidlá môžu zastaviť okamžite.
Deti:
· Reagujú impulzívne,
· Sú nepozorné,
· Sú málo predvídavé,
· Nemajú taký zorný uhol pohľadu ako dospelí,
· Majú obmedzený výhľad na vozovku z dôvodu svojho malého vzrastu.

Deti často nesprávne odhadnú
· Rýchlosť vozidla,
· Jeho vzdialenosť,
· Stranu, z ktorej prichádza zvuk blížiaceho sa vozidla,
· Dráhu zastavenia vozidla (ak je cesta mokrá, zasnežená, namrznutá, tak dráha zastavenia vozidiel sa zvačšuje)

Základné pravidlo: Keď chceš prejsť cestu, vždy sa musíš zastaviť a pozorne najmenej dvakrát rozhliadnuť vľavo a vpravo! Toto pravidlo platí pre cestu bez priechodu pre chodcov, s priechodom pre chodcov a pre cestu pre chodcov so svetelnou signalizáciou.

Ak si menší a neskúsený, nehanbi sa poprosiť dospelého, aby ti pomohol prejsť cez cestu.
· Pri prechádzaní cez cestu využívaj nadchody alebo podchody a priechody pre chodcov. Ak nie sú v tvojej blízkosti, cez cestu prechádzaj na dlhých a rovných úsekoch.
· Na cestu môžeš vstúpiť až po najmenej dvojnásobnom pozornom rozhliadnutí vľavo a vpravo.
· Cestu prechádzaj krokom, nie behom.
· Cez cestu prechádzaj vždy najkratšou cestou- priamo.
· Na chodníku pred prechádzaním cez cestu vždy stoj aspoň jeden a pol kroku od okraja cesty!
· Druhý najbezpečnejší spôsob prechádzania cez cestu je využiť križovatku so svetelnou signalizáciou.
· Zelený panáčik na semafore pre chodcov znamená VOĽNO! Predtým ako vstúpiš na cestu ešte sa pozorne
rozhliadni vľavo a vpravo!Ak počas prechádzania cesty zasvieti červený panáčik, dokonči prechádzanie na druhú stranu cesty. Nevracaj sa spať ani nezostaň stáť uprostred cesty!
· Červený panáčik na semafore pre chodcov znamená STOJ! Vtedy nesmieš zostúpiť z chodníka na cestu.
· Ak budeš počuť autá s húkajúcimi majákmi (sanitky, hasičské alebo policajné autá ), znamená to pre teba, že nesmieš prechádzaťcez cestu. Tieto vozidlá majú prednosť pred v jazde pred všetkými účastníkmi cestnej premávky. A preto im musíš dať prednosť a to aj vtedy, keď máš na semafore pre chodcov zeleného panáčika.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama