Organizácia šk. roka 2010/2011

30. srpna 2010 v 21:35 |  Aktuálne oznamy
V školskom roku 2010/2011 sa školský klub detí (ŠKD) nachádza v "B-pavilóne".
I. oddelenie v II.B triede - p. vychovávateľka: Čirková Ľudmila
I.C, II.C, III.B, IV.C
II. oddelenie v III.B triede - p. vychovávateľka: Šimková Jarmila
II.A, III.C, IV. A, IV.B
III. oddelenie v IV.A triede - p. vychovávateľka: Šimková Xénia
I.A, II.B
IV. oddelenie v III.A triede - p. vychovávateľka: Bc. Pánisová Mária
I.B, III.A
Prosíme rodičov, aby brali na vedomie, že toto rozdelenie je dočasné a môžu nastať zmeny.
ŠKD je v prevádzke: 6.30 - 7.45 hod. (ranný dozor) v I.A triede v "pavilóne pri jedálni",
11.30 - 16.30 hod..
Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Rozsah dennej dochádzky žiaka a spôsob jeho odchodu z klubu detí uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku na príslušný šk. rok. Žiadosť o prijatie do ŠKD a zápisný lístok si môžete stiahnuť na stránke školy tu - v sekcii STIAHNI SI .)
Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.
Zápisný lístok na šk. rok 2010/2011 treba vypísať a obratom odovzdať
p. vychovávateľke.
Deti, ktoré navštevujú ŠKD uhrádzajú príspevok podľa zákona MŠ vyhlášky o školských kluboch detí na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. Rozsah tohto príspevku je riadne určený vyhláškou a presnú výšku určuje všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) mesta Šurany.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Príspevok na našej škole vyberáme 1 raz za 2 mesiace,
čiže v septembri - za september, október,
v októbri - za november,december,
v decembri - za január, február,
vo februári - za marec, apríl,
v apríli - za máj, jún.
Tento príspevok je 3,31€ / 1 mesiac.
Ak rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, predloží na riaditeľstvo školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, tento príspevok sa upravuje.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama